تبلیغات
سرزمین مادری - مطالب تاریخ
 
سرزمین مادری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : م صالحی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
قهرمان لیگ 94کدام تیم است

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جمعه 23 خرداد 1393 :: نویسنده : م صالحی
[15:05،‏ 2014/6/13] فاطمه: ﺧﺪﺍﯾﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻦ 
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ 
ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ 
ﺧﺪﺍﯾﺎﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎﺩﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﺪﺍﺭ
ﺧﺪﺍﯾﺎﻫﺪﺍﯾﺘﻤﺎﻥ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﮑﻤﺖ ﻏﺮﻕ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺮﺍﻁ ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮔﺮﺩﯾﻢ ��
ﺧﺪﺍﯾﺎﺫﮐﺮﺕ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻭﺭﺩ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﺧﺪﺍیاﺷﺮﻡ ﺍﺯ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺣﺴﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺎﻥ ﮐﻦ ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻣﮕﺬﺍﺭ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺣﻼﻭﺕ ﺗﻼﻭﺕ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﺍﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺫﻫﻨﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺞ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺩﻭﺭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺣﻼﻭﺕ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭﺑﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭ 
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﺒﺮ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﺩ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ 
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻨﻤﺎ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺭ ﯾﻘﯿﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺮﺩﺍﻥ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺻﺒﺮ ﻋﻄﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺣﯿﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺭﺣﻢ ﺁﻭﺭﯾﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﻨﺖ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .��
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﯾﺎﺭﯾﻤﺎﻥ ﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻧﮕﺮﺩﺩ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺗﺮ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﺩﺍﻥ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﺿﺎﯾﺘﺖ ﺭﺍ ﻧﺠﻮﯾﯿﻢ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺳﻨﺪ
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺷﯿﻄﺎﻥ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ
ﺩﺍﺭ 
ﺧﺪﺍﯾﺎ  ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺘﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺭﯼ
ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﺎ ﻭ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ
ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ��
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﯾﻤﺎﻧﺖ ﻫﻤﻪ
ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﺎ✏
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺣﻼﻝ ﻧﺼﯿﺒﻤﺎﻥ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ
ﺣﻼﻝ ﻗﻮﺕ ﮔﯿﺮﺩ ..��

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣــــــــﻴﻦ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
[22:13،‏ 2014/6/13] فاطمه: √√√ ﺍﻟﻠﻪ √√√
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﮔﺮ ﻏﻢ ﻫﺴﺖ
ﺻﺒﻮﺭﯼ ﮐﻦ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺖ
ﻣﺨﻮﺭ ﻏﺼﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻫﺴﺖ
ﻣﻨﺎﻝ ﻫﺮﮔﺰ، ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺖ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﯼ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ...ツ
نوع مطلب : تاریخ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 23 خرداد 1393 :: نویسنده : م صالحی

سلام دوستان گرامی

در این پست سعی دارم شما را با تاریخ مردمانی آشنا سازم که تا به کنون به بیگانگان باج نداده اند

مرومانی که در جنوب سررمین ایران زیست میکنندبطور کلی بر اساس امار و ارقام بلوچ در دنیا بالغ بر50میلیون نفر متکلم دارد

که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداختادامه مطلب


نوع مطلب : تاریخ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 خرداد 1393 :: نویسنده : م صالحی
مبارك باد آمد ماه روزه

رهت‏ خوش باد، ای همراه روزه

شدم بر بام تا مه را ببینم

كه بودم من به جان دلخواه روزه

نظر كردم كلاه از سر بیفتاد

سرم را مست كرد آن شاه روزه

مسلمانان، سرم مست است از آن روز

زهی اقبال و بخت و جاه روزه

بجز این ماه، ماهی هست پنهان

نهان چون ترك در خرگاه روزه

بدان مه ره برد آن كس كه آید

درین مه خوش به خرمنگان روزه

رخ چون اطلسش گر زرد گردد

بپوشد خلعت از دیباه روزه

دعاها اندرین مه مستجاب است

فلكها را بدرد آه روزه

چو یوسف ملك مصر عشق گیرد

كسی كو صبر كرد در چاه روزه

سحوری كم زن ای نطق و خمش آن

ز روزه خود شوند آگاه روزه

(كلیات شمس، جزء و پنجم، ص 137)


ادامه مطلب


نوع مطلب : تاریخ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :